Showcase

Interactieve ervaring voor Unique

Uitzendbureau Unique had last van de krapte op de arbeidsmarkt: het werven van nieuw talent ging moeizamer dan voorheen. Hierdoor was Unique op zoek naar unieke en innovatieve manieren om nieuw talent sneller in contact te laten komen met het bedrijf. Samen gingen we aan de slag om een passende interactieve ervaring neer te zetten. Hoe deden we dat en wat is het resultaat van de samenwerking? We vertellen het je in dit artikel.

thumbnail video unique

Samenwerking Intractive & Unique

Samen wilden we in vier weken tijd van concept naar een volledige ervaring gaan. Een ambitieuze, maar noodzakelijke deadline; Unique wilde de ervaring namelijk graag al snel inzetten. Dit doet Unique voornamelijk tijdens presentaties die zij op scholen geeft, waar zij starters en stagiaires recruit. Deze vorm van talentwerving noem je campusrecruitment.

Unique speelt graag in op de jonge, digitale generatie. Om die groep effectief te bereiken, wil Unique presentaties inzetten met daarin innovatieve elementen die laten zien wat het bedrijf zo uniek maakt.

De deadline was strak, maar we haalden ’m. En het resultaat mag er wezen. Unique heeft nu een mooie, compacte en vooral unieke ervaring voor haar doelgroep.

unique x intractive logo

Doel van de interactieve ervaring

De drempel verlagen voor stagiair(e)s en starters om in contact te komen met Unique.

Probleemstelling

Door krapte op de arbeidsmarkt had Unique moeite met het werven van starters en stagiair(e)s. De traditionele manier van werven was niet meer goed genoeg om de vacatures te vullen.

Uitdaging

De uitdaging was om de ervaring binnen vier weken op te leveren. Dit was nodig omdat Unique de ervaring wilde gebruiken bij een presentatie op een hogeschool.

opnames Unique

Het resultaat van de samenwerking

Een ervaring van twaalf scènes die Unique breed kan inzetten bij de werving van nieuwe medewerkers. Het recruitmentbedrijf heeft nu een compacte ervaring die duidelijk maakt wat Unique nu precies zo uniek maakt. De ervaring vertelt het verhaal van Unique op basis van het al bestaande beeldmateriaal van Unique in combinatie met nieuwe video's die wij schoten. Het verhaal van Unique komt daardoor goed terug in deze ervaring. De sollicitant krijgt meteen een beeld van hoe Unique begonnen is en waar ze nu staat.

De ervaring bevat gamification-elementen, zoals multiplechoicevragen en een poll. Met virtual reality heeft deze ervaring het WOW-effect dat young professionals en starters aanspreekt. We nemen je hieronder even mee in een wat duidelijker beeld van de Unique-ervaring.

Benieuwd naar de hele ervaring?

Scan de QR-code hieronder en ontdek zelf de ervaring van Unique.

Video's met oude en nieuwe beelden

In de introductievideo wisselen nieuwe en oude beelden elkaar af. Zo zie je een shot van het oude kantoor van Unique naast beelden van het nieuwe kantoor.

Doordat sollicitanten ook een beeld krijgen van hoe het kantoor van Unique er in het begin uitzag, voelen ze zich meer verbonden met het bedrijf. 

gif video unique

360-view met multiplechoicevraagstelling

Om het beantwoorden van de vragen leuker te maken, hebben we de multiplechoicevragen die Unique in de ervaring stelt, in een innovatief jasje gestoken. In een 360-gradenbeeld van een kantoorruimte van Unique moet je zoeken naar het juiste antwoord door in de ruimte rond te kijken.

360 view unique

Poll-vraagstelling

Na de introductievideo ziet de sollicitant een poll.  De stelling luidt: Ik weet precies waar ik over 5 jaar sta. De sollicitant geeft op een schaal van een tot vijf aan in hoeverre hij of zij het hiermee eens is. 

Branching met drie opties

Richting het eind van de ervaring krijgt de sollicitant nog een keuze. De sollicitant krijgt hier namelijk de optie om te kiezen tussen drie verschillende medewerkers die allemaal hun Unique-verhaal vertellen. 

Aan het eind van deze scène kan de sollicitant meteen via Whatsapp contact opnemen met de medewerker die deze uitkoos. De sollicitant voelt zich meer verbonden met de medewerker en zal hierdoor sneller contact opnemen.

branching gif unique

Extra brainstormsessie

Unique was erg tevreden met het resultaat. Het bedrijf nodigde Intractive zelfs uit om nog een keer langs te komen. Dit keer voor een brainstormsessie over hoe je het best nieuw talent werft met behulp van interactieve ervaringen.

Ervaar het zelf.

Druk op de knop hieronder en ontdek zelf het WOW-effect van onze ervaringen.

Ervaar het zelf